شرکت آریاگراپ پارت به عنوان نماینده سازمان توسعه و تجارت هنگ کنگ و نماینده اتحادیه طلا و جواهر هنگ کنگ در ایران در ششمین نمایشگاه بین المللیطلا، جواهر، نقره و گوهر سنگ مشهد در تازیخ 4 الی 7 دی ماه 1398 شرکت نموده است.

1
7
9
نمایشگاه طلا مشهد

Previous
Next