• English
  • فارسی

یکی از بهترین نمایشگاه های دنیا که در حوزه مد و جواهرات برگزار می شود نمایشگاه مد و جواهرات مونیخ است که جزو بهترین های دنیا به شمار می آید و شما با شرکت در آن می توانید با جدیدترین های دنیا مد و جواهرات آشنا شوید و اطلاعات بسیار زیادی را در این حوزه بدست بیاورید.

 نمایشگاه مد و جواهرات مونیخ آلمان دارای جذابیت های بسیار زیادی برای افراد مختلف فعال در این حوزه است و به همین دلیل است که معمولا شرکت در آن سختی های زیادی را دارد.

تاریخ نمایشگاه :25 بهمن ماه 1398

سایت نمایشگاه: https://www.inhorgenta.com/en/