یکی از بهترین نمایشگاه های دنیا که در حوزه مد و جواهرات برگزار می شود نمایشگاه مد و جواهرات مونیخ است که جزو بهترین های دنیا به شمار می آید. نمایشگاه مد و جواهرات مونیخ آلمان دارای جذابیت های بسیار زیادی برای افراد مختلف فعال در این حوزه است و به همین دلیل است که معمولا شرکت در آن سختی های زیادی را دارد.

تاریخ نمایشگاه :25 بهمن ماه 1398
سایت نمایشگاه: https://www.inhorgenta.com/en/