01 مرداد 1397 - 17:37
نمایشگاه طلا 2016

 

 

 

 

این دو نمایشگاه توسط سازمان توسعه تجارت هنگ کنگ و با همکاری انجمن سازندگان طلا و جواهر هنگ کنگ  انجمن سازندگان جواهرات و اشیا قیمتی انجمن تولید کنندگان طلا و جواهر هنگ کنگ و فدراسیون الماس هنگ کنگ چین برگزار می گردد .

نمایشگاه سنگ های قیمتی هنگ کنگ

نمایشگاه الماس مروارید و سنگ های قیمتی برای اولین بار در هنگ کنگ در سال 2014 در فضایی به وسعت   44.302 متر مربع با حضور 1515غرفه دار و 28733 بازدید کننده از کشور های مختلف برگزارگردید و چهارمین  دوره آن در تاریخ 28فوریه تا 4 مارچ 2017در  بخش های الماس مروارید سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی طبق جدول زمانبندی ذیل برگزار خواهد شد .

 

Fair Date

Opening Hours

Buyer Registration Hours

Move-in Day

-

2pm-7pm

Day 1

10:30am-6:30pm

10am-6pm

Day 2-4

10am-6:30pm

9:30am-6pm

Day 5

10am-5:30pm

9:30am-3:30pm

 

 

 

اطلاعات آماری نمایشگاه در سال 2016

 

غرفه داران

بازدید کنندگان

Local

803

6275

Overseas

1083

24517

Total

1886

31.242

 

از 42 کشور جهان حضور داشتند

از 137 کشور جهان حضور داشتند

 

لیست غرفه داران خارجی در نمایشگاه سال 2016 :

 

نام کشور

تعداد غرفه داران

Thailand

162

Japan

147

India

123

Israel

104

USA

104

Belgium

97

Taiwan

76

Italy

43

Sri Lanka

37

Germany

28

Brazil

25

Chinese mainland

20

Australia

16

Colombia

12

Myanmar

10

Switzerland

10

French Polynesia

8

France

6

Russia

6

Pakistan

5

Singapore

5

United Kingdom

5

United Arab Emirates

4

Canada

3

Korea

3

South Africa

3

Indonesia

2

Malaysia

2

New Zealand

2

Tanzania

2

Turkey

2

Ukraine

2

Austria

1

Cambodia

1

Czech Republic

1

Iran

1

Ireland

1

Madagascar

1

Mexico

1

Nepal

1

Poland

1

Total

1,083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایشگاه جواهرات هنگ کنگ

سی و چهارمین  دوره نمایشگاه جواهرات  در تاریخ2-6 March 2017   در بخش های جواهرات و اشیای قیمتی زیبا جواهرات و اشیای قیمتی نقره ای جواهرات و اشیای قیمتی عتیقه تجهیزات جواهر سازی بسته بندی و ......بر اساس جدول زمانبندی ذیل برگزار خواهد شد .

 

 

Fair Date

Opening Hours

Buyer Registration Hours

 

1 March

-

2pm-7pm

 

2 March

10:30am-6:30pm

10am-6pm

 

3-5 March

10am-6:30pm

9:30am-6pm

 

6 March

10am-5:30pm

9:30am-3:30pm

 

 

 

           

 

 

 

اطلاعات آماری نمایشگاه در سال 2016

 

غرفه داران

بازدید کنندگان

Local

1029

18.016

Overseas

1473

31.284

Total

2502

49.294

 

از 41 کشور جهان حضور داشتند

از 143 کشور جهان حضور داشتند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غرفه داران خارجی در این بخش از نمایشگاه در سال 2016 :

کشور

تعداد غرفه ها

Taiwan

232

Italy

213

Chinese mainland

208

Thailand

196

Japan

164

United States

81

Turkey

61

India

60

Korea

36

Spain

33

Germany

28

Indonesia

20

United Kingdom

20

Singapore

17

Israel

12

France

11

Poland

10

Switzerland

10

Lithuania

7

Peru

7

Russia

7

Canada

6

United Arab Emirates

6

Belgium

4

Australia

3

Cambodia

3

Vietnam

3

Greece

2

Monaco

2

Austria

1

Egypt

1

Latvia

1

Lebanon

1

Malaysia

1

Mexico

1

Myanmar

1

Nepal

1

Philippines

1

Portugal

1

Romania

1

Total

1,473

 

 

 

 

 

 

این دو نمایشگاه توسط سازمان توسعه تجارت هنگ کنگ و با همکاری انجمن سازندگان طلا و جواهر هنگ کنگ  انجمن سازندگان جواهرات و اشیا قیمتی انجمن تولید کنندگان طلا و جواهر هنگ کنگ و فدراسیون الماس هنگ کنگ چین برگزار می گردد .

نمایشگاه سنگ های قیمتی هنگ کنگ

نمایشگاه الماس مروارید و سنگ های قیمتی برای اولین بار در هنگ کنگ در سال 2014 در فضایی به وسعت   44.302 متر مربع با حضور 1515غرفه دار و 28733 بازدید کننده از کشور های مختلف برگزارگردید و چهارمین  دوره آن در تاریخ 28فوریه تا 4 مارچ 2017در  بخش های الماس مروارید سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی طبق جدول زمانبندی ذیل برگزار خواهد شد .

 

Fair Date

Opening Hours

Buyer Registration Hours

Move-in Day

-

2pm-7pm

Day 1

10:30am-6:30pm

10am-6pm

Day 2-4

10am-6:30pm

9:30am-6pm

Day 5

10am-5:30pm

9:30am-3:30pm

 

 

 

اطلاعات آماری نمایشگاه در سال 2016

 

غرفه داران

بازدید کنندگان

Local

803

6275

Overseas

1083

24517

Total

1886

31.242

 

از 42 کشور جهان حضور داشتند

از 137 کشور جهان حضور داشتند

 

لیست غرفه داران خارجی در نمایشگاه سال 2016 :

 

نام کشور

تعداد غرفه داران

Thailand

162

Japan

147

India

123

Israel

104

USA

104

Belgium

97

Taiwan

76

Italy

43

Sri Lanka

37

Germany

28

Brazil

25

Chinese mainland

20

Australia

16

Colombia

12

Myanmar

10

Switzerland

10

French Polynesia

8

France

6

Russia

6

Pakistan

5

Singapore

5

United Kingdom

5

United Arab Emirates

4

Canada

3

Korea

3

South Africa

3

Indonesia

2

Malaysia

2

New Zealand

2

Tanzania

2

Turkey

2

Ukraine

2

Austria

1

Cambodia

1

Czech Republic

1

Iran

1

Ireland

1

Madagascar

1

Mexico

1

Nepal

1

Poland

1

Total

1,083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایشگاه جواهرات هنگ کنگ

سی و چهارمین  دوره نمایشگاه جواهرات  در تاریخ2-6 March 2017   در بخش های جواهرات و اشیای قیمتی زیبا جواهرات و اشیای قیمتی نقره ای جواهرات و اشیای قیمتی عتیقه تجهیزات جواهر سازی بسته بندی و ......بر اساس جدول زمانبندی ذیل برگزار خواهد شد .

 

 

Fair Date

Opening Hours

Buyer Registration Hours

 

1 March

-

2pm-7pm

 

2 March

10:30am-6:30pm

10am-6pm

 

3-5 March

10am-6:30pm

9:30am-6pm

 

6 March

10am-5:30pm

9:30am-3:30pm

 

 

 

           

 

 

 

اطلاعات آماری نمایشگاه در سال 2016

 

غرفه داران

بازدید کنندگان

Local

1029

18.016

Overseas

1473

31.284

Total

2502

49.294

 

از 41 کشور جهان حضور داشتند

از 143 کشور جهان حضور داشتند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غرفه داران خارجی در این بخش از نمایشگاه در سال 2016 :

کشور

تعداد غرفه ها

Taiwan

232

Italy

213

Chinese mainland

208

Thailand

196

Japan

164

United States

81

Turkey

61

India

60

Korea

36

Spain

33

Germany

28

Indonesia

20

United Kingdom

20

Singapore

17

Israel

12

France

11

Poland

10

Switzerland

10

Lithuania

7

Peru

7

Russia

7

Canada

6

United Arab Emirates

6

Belgium

4

Australia

3

Cambodia

3

Vietnam

3

Greece

2

Monaco

2

Austria

1

Egypt

1

Latvia

1

Lebanon

1

Malaysia

1

Mexico

1

Myanmar

1

Nepal

1

Philippines

1

Portugal

1

Romania

1

Total

1,473