03 فروردين 1397 - 5:51
شرکت سهامی عام
 

شرکت سهامی عام :

شرکت‌های سهامی عام به شرکت‌هایی گفته می‌شود که سرمایه آن‌ها به قطعات سهام تقسیم شده است و هر یک از صاحبان سهام متناسب با مبلغ اسمی سهامشان نسبت به این شرکت مسئولیت دارند. بخشی از سرمایه این شرکت‌ها از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌شود.

ذکر این نکته لازم است که حداقل سرمایه شرکت ۵ میلیون ریال و حداقل تعداد مؤسسین در آغاز کار ۳ نفر می باشد.      

             

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام:

۱- تهیه اظهارنامه و طرح اساسنامه که توسط کلیه مؤسسین امضا شده باشد.

۲- افتتاح یک حساب به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک‌ها.

۳- تعهد حداقل ۲۰ درصدی سرمایه شرکت توسط مؤسسین و سپرده گذاری حداقل ۳۵% مبلغ تعهد شده به حساب شرکت.

۴- تهیه اظهارنامه و طرح اساسنامه به همراه طرح اعلامیه پذیره نویسی که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و تحویل آن به اداره ثبت شرکت‌ها.

*لازم به ذکر است، طرح اظهارنامه و اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی باید دقیقاً مطابق با مواد ۷، ۸، ۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم گردد.

۵- صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام پس از مطالعه طرح اظهارنامه، طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام، توسط اداره ثبت شرکت‌ها.

*در این مرحله اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی می‌باشد.

*اعلامیه پذیره نویسی باید حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود و همچنین نزد بانکی که برای شرکت در شرف تأسیس حساب باز شده در معرض دید علاقه مندان قرارد داده شود.

۶- علاقه‌مندان می‌توانند در مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی تعیین شده، به بانک مراجعه نموده و اقدام به خریداری حداقل تعداد سهامی که مؤسسین در اعلامیه خود ذکر کرده‌اند نمایند. (به این سهام اولیه ورقه تعهد سهام می گویند که باید مطابق ماده ۱۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم شده باشد)

۷- پس از تأیید بانک مبنی بر این‌که کلیه سهام شرکت مورد تعهد قرار گرفته و حداقل ۳۵% از کل سرمایه واریز شده، گواهی بانکی مذکور به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی مؤسسین و پذیره نویسان (خریداران سهام) با انضمام صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین که هیأت مدیره و بازرسین در آن انتخاب شده است و قبولی سمت خود را اعلام کرده‌اند به علاوه اساسنامه مصوب، به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل و نهایتاً شرکت به ثبت خواهد رسید.

* در صورتی که شرکت با گذشت ۶ ماه از تاریخ تحویل اظهار نامه به اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده باشد هریک از مؤسسین یا پذیره نویسان می‌توانند طبق ماده ۱۹ لایحه اصلاحی قانون مبلغ پرداختی خود را از بانک دریافت نمایند.

 

 

 

 

" جهت ارتباط با مسئول بخش مربوطه خانم شریفی  با شماره  37678939 - 37682050 -051 داخلی 5 و 6  تماس حاصل فرمایید"

 

 

شرکت سهامی عام :

شرکت‌های سهامی عام به شرکت‌هایی گفته می‌شود که سرمایه آن‌ها به قطعات سهام تقسیم شده است و هر یک از صاحبان سهام متناسب با مبلغ اسمی سهامشان نسبت به این شرکت مسئولیت دارند. بخشی از سرمایه این شرکت‌ها از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌شود.

ذکر این نکته لازم است که حداقل سرمایه شرکت ۵ میلیون ریال و حداقل تعداد مؤسسین در آغاز کار ۳ نفر می باشد.      

             

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام:

۱- تهیه اظهارنامه و طرح اساسنامه که توسط کلیه مؤسسین امضا شده باشد.

۲- افتتاح یک حساب به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک‌ها.

۳- تعهد حداقل ۲۰ درصدی سرمایه شرکت توسط مؤسسین و سپرده گذاری حداقل ۳۵% مبلغ تعهد شده به حساب شرکت.

۴- تهیه اظهارنامه و طرح اساسنامه به همراه طرح اعلامیه پذیره نویسی که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و تحویل آن به اداره ثبت شرکت‌ها.

*لازم به ذکر است، طرح اظهارنامه و اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی باید دقیقاً مطابق با مواد ۷، ۸، ۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم گردد.

۵- صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام پس از مطالعه طرح اظهارنامه، طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام، توسط اداره ثبت شرکت‌ها.

*در این مرحله اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی می‌باشد.

*اعلامیه پذیره نویسی باید حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود و همچنین نزد بانکی که برای شرکت در شرف تأسیس حساب باز شده در معرض دید علاقه مندان قرارد داده شود.

۶- علاقه‌مندان می‌توانند در مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی تعیین شده، به بانک مراجعه نموده و اقدام به خریداری حداقل تعداد سهامی که مؤسسین در اعلامیه خود ذکر کرده‌اند نمایند. (به این سهام اولیه ورقه تعهد سهام می گویند که باید مطابق ماده ۱۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم شده باشد)

۷- پس از تأیید بانک مبنی بر این‌که کلیه سهام شرکت مورد تعهد قرار گرفته و حداقل ۳۵% از کل سرمایه واریز شده، گواهی بانکی مذکور به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی مؤسسین و پذیره نویسان (خریداران سهام) با انضمام صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین که هیأت مدیره و بازرسین در آن انتخاب شده است و قبولی سمت خود را اعلام کرده‌اند به علاوه اساسنامه مصوب، به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل و نهایتاً شرکت به ثبت خواهد رسید.

* در صورتی که شرکت با گذشت ۶ ماه از تاریخ تحویل اظهار نامه به اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده باشد هریک از مؤسسین یا پذیره نویسان می‌توانند طبق ماده ۱۹ لایحه اصلاحی قانون مبلغ پرداختی خود را از بانک دریافت نمایند.

 

 

 

 

" جهت ارتباط با مسئول بخش مربوطه خانم شریفی  با شماره  37678939 - 37682050 -051 داخلی 5 و 6  تماس حاصل فرمایید"