03 فروردين 1397 - 6:2
شرکت سهامی خاص

 

شرکت سهامی خاص :

شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود .

در شرکت سهامی خاص حداقل تعداد سهامداران 3 نفر می باشد و 2 نفر هم  به عنوان بازرس انتخاب می گردند که این بازرسین نباید با هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره نسبت فامیلی داشته باشند .

حداقل سرمایه در این نوع شرکت یک میلیون ریال می باشد ( ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت )

 

مدارک مورد نیاز :

-         تکمیل فرم مربوط به ثبت شرکت ( مراجعه به دانلود فرم ها )

-         كپي شناسنامه و كارت ملي و پایان خدمت كليه اعضاي هيئت مديره سهامداران و بازرسين (بصورت كپي برابر اصل)

-         نامه هاي انگشت نگاري براي كليه اعضاء هيات مديره و بازرسين ( دارای یک ماه اعتبار )

-         مدرك تحصيلي مرتبط ( به صورت کپی برابر اصل )

-         سند مالکیت و یا اجاره نامه محل ( به صورت کپی برابر اصل )

-         افتتاح حساب با مبلغ 1.000.000 ریال به نام شرکت  و گواهی بانک (بعد از تائيد اسم)

-         تائيديه كد پستي

-         مجوز شركت ( در صورت نیاز )

 

 

" جهت ارتباط با مسئول بخش مربوطه خانم شریفی  با شماره  37678939 - 37682050 -051 داخلی 5 و 6  تماس حاصل فرمایید"

 

 

 

 

 

شرکت سهامی خاص :

شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود .

در شرکت سهامی خاص حداقل تعداد سهامداران 3 نفر می باشد و 2 نفر هم  به عنوان بازرس انتخاب می گردند که این بازرسین نباید با هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره نسبت فامیلی داشته باشند .

حداقل سرمایه در این نوع شرکت یک میلیون ریال می باشد ( ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت )

 

مدارک مورد نیاز :

-         تکمیل فرم مربوط به ثبت شرکت ( مراجعه به دانلود فرم ها )

-         كپي شناسنامه و كارت ملي و پایان خدمت كليه اعضاي هيئت مديره سهامداران و بازرسين (بصورت كپي برابر اصل)

-         نامه هاي انگشت نگاري براي كليه اعضاء هيات مديره و بازرسين ( دارای یک ماه اعتبار )

-         مدرك تحصيلي مرتبط ( به صورت کپی برابر اصل )

-         سند مالکیت و یا اجاره نامه محل ( به صورت کپی برابر اصل )

-         افتتاح حساب با مبلغ 1.000.000 ریال به نام شرکت  و گواهی بانک (بعد از تائيد اسم)

-         تائيديه كد پستي

-         مجوز شركت ( در صورت نیاز )

 

 

" جهت ارتباط با مسئول بخش مربوطه خانم شریفی  با شماره  37678939 - 37682050 -051 داخلی 5 و 6  تماس حاصل فرمایید"

 

 

 

 


اطلاعات