03 فروردين 1397 - 5:58
شرکت تضامنی

 

شرکت تضامنی :

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارایی شرکت برای تادیه ی تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است و هر قراری که بین شرکا برخلاف این ،ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث ،  کان لم یکن خواهد بود .

در نام شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود .

 

مدارک مورد نیاز :

-         دو نسخه تقاضا نامه با امضای شرکا

-         دو نسخه شرکت نامه با امضای شرکا

-         دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضای کلیه شرکا

-         دو نسخه اساسنامه با امضای شرکا

-         تصویر  برابر اصل  شناسنامه ، کارت ملی شرکا و پایان خدمت در صورت مشمولی

-         مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

-         اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت امضاء هیات مدیره ، مدیر عامل

 

 

 

" جهت ارتباط با مسئول بخش مربوطه خانم شریفی  با شماره  37678939 - 37682050 -051 داخلی 5 و 6  تماس حاصل فرمایید"

 

 

 

شرکت تضامنی :

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارایی شرکت برای تادیه ی تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است و هر قراری که بین شرکا برخلاف این ،ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث ،  کان لم یکن خواهد بود .

در نام شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود .

 

مدارک مورد نیاز :

-         دو نسخه تقاضا نامه با امضای شرکا

-         دو نسخه شرکت نامه با امضای شرکا

-         دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضای کلیه شرکا

-         دو نسخه اساسنامه با امضای شرکا

-         تصویر  برابر اصل  شناسنامه ، کارت ملی شرکا و پایان خدمت در صورت مشمولی

-         مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

-         اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت امضاء هیات مدیره ، مدیر عامل

 

 

 

" جهت ارتباط با مسئول بخش مربوطه خانم شریفی  با شماره  37678939 - 37682050 -051 داخلی 5 و 6  تماس حاصل فرمایید"