03 فروردين 1397 - 5:53
نشان حلال

 

غذای حلال به خوراکی ها و نوشیدنی هایی که براساس قوانین اسلام مجاز دانسته شده و به اصطلاح حلال باشند. تفصیل این خوردنی ها در استانداردهای حلال آمده است.

حلال از عرصه های غذاها فراتر رفته و به پهنه ی داروها, و به پهنه ی داروها , لوازم آرایشی و خدمات حلال وارد شده است.

 

مدارک اولیه مورد نیاز برای دریافت گواهینامه حلال( بصورت عکس با فرمتJPEG باشد):

1. گواهینامه های بین المللی و ایزوها از جمله استانداردهای 22000 ، 9001 ، HACCP ، GMP

2. آرم یا لوگوی تبلیغاتی شرکت

3. پروانه استاندارد اجباری

4. پروانه بهره برداری وزارت صنایع

5. پروانه بهره برداری  بهداشت

6. پروانه تاسیس شرکت

7. پروانه ساخت محصولات

8. فلوچارت تولید  و بسته بندی

9. پروانه بهداشت مجوز ناظر شرعی در موردکشتارگاهها

10. پروانه دکتر دامپزشک در مورد کشتارگاهها

11.ارسال اسامی ترکیبات اصلی و افزودنیهای محصولات و منابع تهیه هر یک از آنها، فرآیند تولید هربخش، منابع آب مورد استفاده ومدارک مربوطه، نام هر یک از محصولات ومیزان تولید هر کدام