03 فروردين 1397 - 5:57
پروانه بهره برداری

 

پروانه بهره برداری :

مجوزی است که به کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم،  شامل تامین زمین  وتاسیسات و احداث ساختمان ،  نصب ماشین آلات خط تولید ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس بوده یا نبوده داده  می شود.

نکات کلیدی :

l      صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی که در محل استیجاری با حداقل اجاره یکساله مستقر هستند بلامانع است .

l      قرارداد اجاره می بایست دارای کدرهگیری از سامانه املاک و مستغلات بوده و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد .

l      برای واحدهای فعال صنعتی فاقد جواز تاسیس در صورت درخواست متقاضی و با رعایت مقررات ، پروانه بهره برداری صادر می گردد .

مدارک مورد نیاز :

-         ارائه درخواست کتبی

-         تکمیل پرسشنامه صدور پروانه بهره برداری توسط متقاضی ( مراجعه به دانلود فرم ها )

-         تعیین ظرفیت واحد و تعیین مندرجات پرسشنامه تکمیل شده توسط متقاضی بعد از بازدید کارشناس

-         تصویر شناسنامه ، کارت ملی و پایان خدمت جهت متقاضیان حقیقی و تصویر کلیه مدارک شرکت شناسنامه ، کارت ملی و پایان خدمت اعضاء هیئت مدیره جهت اشخاص حقوقی

-         اسناد مالکیت زمین محل استقرار و یا اجاره نامه

-         موافقت اداره کل محیط زیست

-         موافقت استاندارد جهت واحدهای مشمول استاندارد اجباری

-         موافقت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جهت واحدهای مواد غذائی ، داروئی و بهداشتی

 

 

 

" جهت ارتباط با مسئول بخش مربوطه خانم شریفی با شماره  37678939 - 37682050 -051 داخلی 5 و 6  تماس حاصل فرمایید"

 

 

 

پروانه بهره برداری :

مجوزی است که به کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم،  شامل تامین زمین  وتاسیسات و احداث ساختمان ،  نصب ماشین آلات خط تولید ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس بوده یا نبوده داده  می شود.

نکات کلیدی :

l      صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی که در محل استیجاری با حداقل اجاره یکساله مستقر هستند بلامانع است .

l      قرارداد اجاره می بایست دارای کدرهگیری از سامانه املاک و مستغلات بوده و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد .

l      برای واحدهای فعال صنعتی فاقد جواز تاسیس در صورت درخواست متقاضی و با رعایت مقررات ، پروانه بهره برداری صادر می گردد .

مدارک مورد نیاز :

-         ارائه درخواست کتبی

-         تکمیل پرسشنامه صدور پروانه بهره برداری توسط متقاضی ( مراجعه به دانلود فرم ها )

-         تعیین ظرفیت واحد و تعیین مندرجات پرسشنامه تکمیل شده توسط متقاضی بعد از بازدید کارشناس

-         تصویر شناسنامه ، کارت ملی و پایان خدمت جهت متقاضیان حقیقی و تصویر کلیه مدارک شرکت شناسنامه ، کارت ملی و پایان خدمت اعضاء هیئت مدیره جهت اشخاص حقوقی

-         اسناد مالکیت زمین محل استقرار و یا اجاره نامه

-         موافقت اداره کل محیط زیست

-         موافقت استاندارد جهت واحدهای مشمول استاندارد اجباری

-         موافقت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جهت واحدهای مواد غذائی ، داروئی و بهداشتی

 

 

 

" جهت ارتباط با مسئول بخش مربوطه خانم شریفی با شماره  37678939 - 37682050 -051 داخلی 5 و 6  تماس حاصل فرمایید"