03 فروردين 1397 - 5:59

جواز تاسیس

جواز تاسیس :

مجوزی است که پس از احراز شرایط لازم به منظور سرمایه گذاری در انجام فعالیت صنعتی به نام متقاضی اعم از حقیقی یا حقوقی از سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی هر استان صادر می گردد .

قابلیت های دارنده جواز تاسیس :

-         اخذ زمین در شهرکها و نواحی صنعتی استان محل فعالیت

-         درخواست انشعاب آب از شرکت آب و فاضلاب

-         درخواست انشعاب برق از شرکت توزیع برق

-         درخواست انشعاب گاز از شرکت گاز

-         استفاده از تسهیلات معافیت گمرکی جهت واردات ماشین آلات و یا مواد اولیه خارجی ( در صورت نیاز )

-         درخواست تسهیلات مطابق با شرایط و ضوابط ارگان های مربوطه

مدارک مورد نیاز :

-         کامل نمودن فرم اطلاعات اولیه جواز تاسیس ( مراجعه به دانلود فرم ها )

-         کپی شناسنامه کارت ملی پایان خدمت ( اشخاص حقیقی )

-         کپی مدارک شرکت کپی شناسنامه ، کارت ملی و پایان خدمت مدیر عامل ( اشخاص حقوقی )

 

 

 

" جهت ارتباط با مسئول بخش مربوطه خانم شریفی با شماره  37678939 - 37682050 -051 داخلی 5 و 6  تماس حاصل فرمایید"

 

جواز تاسیس :

مجوزی است که پس از احراز شرایط لازم به منظور سرمایه گذاری در انجام فعالیت صنعتی به نام متقاضی اعم از حقیقی یا حقوقی از سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی هر استان صادر می گردد .

قابلیت های دارنده جواز تاسیس :

-         اخذ زمین در شهرکها و نواحی صنعتی استان محل فعالیت

-         درخواست انشعاب آب از شرکت آب و فاضلاب

-         درخواست انشعاب برق از شرکت توزیع برق

-         درخواست انشعاب گاز از شرکت گاز

-         استفاده از تسهیلات معافیت گمرکی جهت واردات ماشین آلات و یا مواد اولیه خارجی ( در صورت نیاز )

-         درخواست تسهیلات مطابق با شرایط و ضوابط ارگان های مربوطه

مدارک مورد نیاز :

-         کامل نمودن فرم اطلاعات اولیه جواز تاسیس ( مراجعه به دانلود فرم ها )

-         کپی شناسنامه کارت ملی پایان خدمت ( اشخاص حقیقی )

-         کپی مدارک شرکت کپی شناسنامه ، کارت ملی و پایان خدمت مدیر عامل ( اشخاص حقوقی )

 

 

 

" جهت ارتباط با مسئول بخش مربوطه خانم شریفی با شماره  37678939 - 37682050 -051 داخلی 5 و 6  تماس حاصل فرمایید"