24 شهريور 1398 - 17:15
ویزا هنگ کنگ

 

 

 

مدارك مور نياز :

 

·         اصل پاسپورت (با حداقل 6 ماه اعتبار)

·         2 قطعه عكس 4*3

·         پرينت حساب بانكي و یا نامه تمکن مالی به زبان انگليسي مربوط به 3 ماه گذشته با حداقل موجودی معادل1500 دلارامریکا

·         3 عدد كارت ويزيت

·         مجوز شغلي (ترجمه شده) و يا كارت بازرگاني

·         نامه جهت معرفي به نمايشگاه با سربرگ شركت

·         آدرس منزل و محل کار

·         تلفن ثابت

·         آدرس ایمیل معتبر

·         مدت زمان صدور ویزا: حداقل 45 روز

 

 

 

 

مدارك مور نياز :

 

·         اصل پاسپورت (با حداقل 6 ماه اعتبار)

·         2 قطعه عكس 4*3

·         پرينت حساب بانكي و یا نامه تمکن مالی به زبان انگليسي مربوط به 3 ماه گذشته با حداقل موجودی معادل1500 دلارامریکا

·         3 عدد كارت ويزيت

·         مجوز شغلي (ترجمه شده) و يا كارت بازرگاني

·         نامه جهت معرفي به نمايشگاه با سربرگ شركت

·         آدرس منزل و محل کار

·         تلفن ثابت

·         آدرس ایمیل معتبر

·         مدت زمان صدور ویزا: حداقل 45 روز