24 شهريور 1398 - 17:35
تماس با ما

 

تماس با ما

 

تماس با ما:

آدرس: استان خراسان رضوی- مشهد مقدس- بلوار سجاد- سجاد 6- خیابان یاسمن 2- پلاک 36.1- واحد 4

کد پستی: 9186686736

تلفن ثابت: 05137678987-05137682050

 

نمابر: 05137679166

ایمیل‌های ارتباطی
واحد
ایمیل
مدیریت
fatemi.manager@ariagrap.com
نمایشگاه‌ها و تورهای صنعتی
نمایشگاه‌ها و تورهای صنعتی
tours.mostafa@ariagrap.com
دپارتمان صنایع
industrial@ariagrap.com
روابط عمومی
info@ariagrap.com
حسابداری
accountancy@ariagrap.com

 

 

تماس با ما:

آدرس: استان خراسان رضوی- مشهد مقدس- بلوار سجاد- سجاد 6- خیابان یاسمن 2- پلاک 36.1- واحد 4

کد پستی: 9186686736

تلفن ثابت: 05137678987-05137682050

 

نمابر: 05137679166

ایمیل‌های ارتباطی
واحد
ایمیل
مدیریت
fatemi.manager@ariagrap.com
نمایشگاه‌ها و تورهای صنعتی
نمایشگاه‌ها و تورهای صنعتی
tours.mostafa@ariagrap.com
دپارتمان صنایع
industrial@ariagrap.com
روابط عمومی
info@ariagrap.com
حسابداری
accountancy@ariagrap.com